Aplicația APSCO®

 

Aplicația APSCO®© reprezintă primul instrument computerizat de screening automatizat al distresului pentru pacienții cu cancer, persoanele semnificative din preajma pacienţilor și profesioniști. Acest instrument bazat pe dovezi servește pentru screening-ul şi managementul auto-dirijat, monitorizare și găsirea de resurse. Echipa APSCO®© își propune dezvoltarea de servicii și promovarea comunicării în oncologie din România, o țară deficitară în ceea ce privește psihooncologia și în care cultura apelării la ajutor este problematică. Promovarea managementului propriei îngrijiri este parte a unei efort continuu de construire a acestei capacități. Această activitate a fost sprijinită printr-un grant al Autorității Naționale Române pentru Cercetarea Științifică prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

 

 

Cum folosim aplicația telefonică APSCO? Psihologul ne explică!

 

Suntem onorați să primim Premiul Géza Domokos pentru aplicația APSCO.

Proiectul are susținerea morală a Asociației Domokos Géza.

 

 

APSCO®© app is the first Emotion Thermometer based computerized to automated distress screening instrument for cancer patients, significant others and professionals. This evidence-based tool serves as a self-directed screening, management, monitoring and resource finding tool.

APSCO®© team works for services and communication in oncology in Romania, an underserved country regarding psycho-oncology, where culture of help-seeking is problematic. Promoting self-managed care in part of our ongoing capacity building efforts.

Joint copyright © Mitchell J. A. & Dégi L. Cs. ®
Development Manager: Victor Gruiţa

###