SUNTEM MEMBRII ACTIVI AI FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE PSIHO-ONCOLOGIE141690656550367

APSCO este o asociație non-profit al cărei scop este informarea şi schimbarea mentalităţii pacienţilor şi societăţii vizavi de diagnosticul cancer, recuperarea fizică şi psihică a bolnavilor de cancer, promovarea şi implementarea drepturilor acestora, asistarea psihosocială a bolnavilor neoplazici și a familiilor lor, precum şi sprijinirea cadrelor medicale pentru a putea oferi servicii cât mai complexe şi complete, care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților cu cancer. Promotorul acestei inițiative este Conf. univ. habil. dr. Dégi L. Csaba care, în ultimii 20 de ani, a desfășurat o activitate intensă în cercetarea, dezvoltarea și promovarea de bune practici în asistarea psihosocială din domeniul oncologic, recunoscută și apreciată în plan național și internațional.

IPOS standards

APSCO susține fără rezerve standardele internaționale de calitate IPOS privind îngrijirea persoanelor afectate de cancer

1. Îngrijirea psihosocială a persoanelor afectate de cancer ar trebui să fie recunoscută ca un drept universal al omului;

2. Îngrijirea de calitate a persoanei afectate de cancer trebuie să integreze în tratamentul de zi cu zi aspectele psihosociale ale bolii;

3. Distresul oncologic trebuie să fie măsurat ca al 6-lea semn vital, după temperatură, tensiune arterială, puls, frecvență respiratorie și durere.

Curricula în limba română de pregătire în Psiho-Oncologie IPOS a fost lansată în mod oficial cu sprijinul și colaborarea noastră deplină.

DSC_3678_

SPRIJINIŢI CU 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT DEZVOLTAREA SERVICII PSIHOLOGICE ȘI SOCIALE ÎN ONCOLOGIE

Formular 230 AICI

Printre obiectivele subsumate scopului, enumerăm:

 • constituirea unor grupuri de recuperare fizică, psihică și consiliere/(re)orientare vocațională pentru pacienți;
 • organizarea de training-uri (de comunicare, de cercetare și intervenție psihosocială);
 • acreditarea de servicii sociale și medicale;
 • contribuirea la dezvoltarea cercetării asistenței psihosociale din domeniul oncologic, prin elaborarea de studii și programe de cercetare;
 • promovarea de acțiuni de pregătire și dezvoltare profesională a membrilor asociației, organizarea de colocvii, simpozioane, conferințe, întâlniri, dezbateri și sprijinirea participării la manifestări similare ale organizațiilor de profil;
 • atragerea de finanțări din fonduri publice, private și europene;
 • promovarea colaborării în plan științific și profesional cu instituții publice, fundații și asociații cu obiect de activitate asemănător din țară și străinătate (de exemplu, afilierea la Rețeaua națională „Împreună pentru Sănătatea Sânului”).

Asociația APSCO este afiliată Facultății de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea Babeș – Bolyai, și își propune să:

 • contribuie la dezvoltarea bazei ştiinţifice şi materiale;
 • promoveze și susțină educația în domeniul asistenței sociale din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universităţii „Babeş-Bolyai”;
 • ofere studenților facultății un cadru adecvat desfășurării activităților de voluntariat și practică în domeniul asistenței sociale specifice oncologiei;
 • elaboreze publicații și cărți științifice care au legătură cu scopul asociației;
 • consolideze statutul de universitate de excelență în domeniul cercetării.

PROIECTE

APSCO este partener al proiectului european “INTERACT-EUROPA | dezvoltarea unui program de formare inter-specialități în domeniul cancerului în întreaga Europă”, cofinanțat de Uniunea Europeană.

APSCO este partener al proiectului european “PsychONskills – Îmbunătățirea sectorului asistenței medicale cu abilități în psiho-oncologie clinică”.

APSCO a fost partener al iPAAC pentru guvernarea îngrijirii integrate și comprehensive a cancerului la nivel european în WG 10 și WG8. Perioada de implementare: aprilie 2018 –  aprilie 2022.

APSCO a fost membru invitat în proiectul ”Dezvoltarea capacității Asociației Colegiul Pacienților de a se implica în formularea și promovarea de alternative la politicile de sănătate publică inițiate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”. Perioada de implementare: septembrie 2018 – septembrie 2019.

APSCO a fost membru invitat în proiectul VALUEMED “Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, implementat de către Societatea Academică din România, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților.  Perioada de implementare: iulie 2018 – octombrie 2019. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

APSCO a fost membru invitat în proiectul CIVILNET „O societate civilă implicată in sistemul de sănătate și protecție socială”, implementat în perioada 2 Aprilie 2018 – 1 August 2019, derulat de Federația UNOPA. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

APSCO a fost partener al proiectului european “Sprijinirea persoanelor afectate de cancer în viața lor socială și profesională – SPAC”.

REPREZENTĂRI 

Asociația APSCO este membru asociat al Coaliției Europene a Pacienților cu Cancer – ECPC.

APSCO reprezintă pacienții în calitate de membru permanent în Comisia de Etică a Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

APSCO a reprezentat pacienții în calitate de membru supleant în Comisia de Etică a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Cluj Napoca.

APSCO a reprezentat pacienții în calitate de membru supleant în Comisia de Etică a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj Napoca.

APSCO a reprezentat pacienții în calitate de membru permanent în Comisia de Etică a Institutului Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București.

APSCO a reprezentat pacienții în calitate de membru permanent în Comisia de Etică a Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.

APSCO a reprezentat pacienții în calitate de membru permanent în Comisia de Etică a Spitalului Municipal din Târgu Secuiesc.

Asociația APSCO este membru activ al Rețelei Civilnet – o rețea a societății civile pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul sănătății și protecției sociale.

Asociația APSCO este membră a programului Microsoft for Nonprofits.

Asociația APSCO este membră a programului Google for Nonprofits.

Telefon: 0758 511 356

Contact: office@psychooncology.ro

Cerere de aderare AICI

Cont în lei: RO11BTRLRONCRT0281045901 (RON)

Cont în euro: RO58BTRLEURCRT0281045901 (EUR)

BANCA TRANSILVANIA

ASOC PT SERVICII SI COMUNICARE IN ONCOLOGIE (APSCO)

Cod fiscal (CIF): 33978407

###