Declarație CANWON – GHID EUROPEAN DESPRE CANCER ȘI LOCUL DE MUNCĂ

*

nevtelen igen

DECLARAȚIA H2020 COST ACTION CANCER AND WORK NETWORK

 

Este necesar să dezvoltăm un GHID EUROPEAN DESPRE CANCER ȘI LOCUL DE MUNCĂ. Pentru îmbunătățirea situației curente acest ghid își dorește să atingă următoarele obiective:

 • rate mai mari de întoarcere la locul de muncă în condițiile unei stări de sănătate optimă, post-cancer, cu rate mai mici de scăderi a veniturilor și reducere a numărului de concedii medicale repetate, precum și a duratei acestora;
 • creșterea numărului de pacienți activi profesional care urmează un tratament oncologic, în condițiile în care starea de sănătate o permite;
 • reluarea serviciului în condițiile unei vieți profesionale calitativ superioare;
 • costuri mai scăzute pentru societate.

 

Ce ar trebui să conțină GHIDUL EUROPEAN DESPRE CANCER ȘI LOCUL DE MUNCĂ?

 1. Încurajarea participării la o viață profesională activă pe perioada și după tratamentul oncologic, fapt care necesită un efort interdisciplinar: medical, psihologic, ocupațional și reabilitațional.
 2. Datorită naturii interdisciplinare a acestui demers sunt implicate mai multe părți interesate, cum ar fi medicul curant și supervizorul direct de la locul de muncă. Având în vedere ca acești actori cheie diferă de la un stat la altul, sarcinile pe care acest ghid le propune trebuie definite de către profesioniști desemnați.
 3. Activitatea de suport a pacienților în continuarea vieții lor profesionale, pe toată durata tratamentului și chiar după încheierea acestuia, cuprinde următoarele:
  • Menținerea unei relații optime între angajat și angajator. În acest sens, se pot organiza vizite la locul de muncă, planuri de lucru cu program redus, condiții de muncă adaptate și alte ajustări necesare.
  • Menținerea echilibrului între nevoile angajatului și cele ale angajatorului. Acest aspect face referire la cerințele angajatorului referitor la productivitate și costuri, precum și nevoia angajatului de a beneficia de adaptarea condițiilor de lucru la nevoile sale.
  • Stabilirea unui echilibru între viața profesională și cea privată.
 4. Este important să se încurajeze motivația angajatului încă din primele momente când i se oferă suport. Anxietatea legată de starea de sănătate poate scade motivația, iar acest aspect ar trebui adresat.
 5. Pregătirea mentală pentru momentul reîntoarcerii la locul de muncă ar trebui începută încă din primele faze ale tratamentului. Reîntoarcerea ar trebui să fie graduală și planificată. Acest program ar trebui să fie flexibil și adaptat pe parcursul procesului.
 6. Teme care ar trebui să facă obiectul discuției în GHIDUL EUROPEAN DESPRE CANCER ȘI LOCUL DE MUNCĂ:
  • Pacientul/Angajatul: în ce situații ar trebui recomandată dezvăluirea de informații?
  • Angajatorul: cum ar trebui să comunice acesta cu angajatul care suferă de cancer și cu colegii acestuia?
  • Cum să se gestioneze confidențialitatea medicală?
 7. Angajatorului trebuie să i se ofere informații despre diferitele tipuri de cancer și tratamentele aferente acestora, cu scopul de a reduce nesiguranța și stigma asociate diagnosticului de cancer.
 8. Elementele de baza ale contextului de securitate socială, deși comportă diferențe interstatale, ar trebui explicate atât angajatorului, cât și angajatului.
 9. Este recomandată includerea unor informații despre setarea expectanțelor cu privire la recuperarea fizică, emoțională și socială, atât în perioada desfășurării tratamentului, cât și după încheierea acestuia. Ca parte a procesului de pregătire mentală pentru angajator și pentru angajat deopotrivă este important să își poată formula așteptări.
 10. Rolul familiei trebuie subliniat pentru a:
  • Încuraja suportul familiei
  • Lua în calcul implicarea familiei pe durata tratamentului
  • Cunoaște normele culturale ale locului în privința susținerii oferite de familie

 

Cum ar trebui dezvoltat GHIDUL EUROPEAN DESPRE CANCER ȘI LOCUL DE MUNCĂ?

 • Utilizarea rațională a instrucțiunilor existente
 • Sumarizarea într-un ghid general al tuturor informațiilor necesare diferitelor parți interesate în procesul de oferire de suport.

Cum ar trebui implementat GHIDUL EUROPEAN DESPRE CANCER ȘI LOCUL DE MUNCĂ?

 • Atribuții legislative
 • Convenții colective făcute de partenerii sociali (companii angajatoare și sindicate)
 • Sistem de asigurare a calității și audit
 • Atribuții ale Inspectoratului de Muncă

 

Traducerea în limba română: Anca Sav

Referent CANWON: Dr. Habil. Dégi L. Csaba

 

REUNIUNEA CANWON A GRUPURILOR DE LUCRU PENTRU ELABORAREA GHIDUL EUROPEAN DESPRE CANCER ȘI LOCUL DE MUNCĂ

Aprilie 14-15 2016, Zagreb, Croația

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1211?management

###