CANWON NYILATKOZAT A RÁK ÉS A MUNKA EURÓPAI IRÁNYELVRŐL

*

nevtelen igen

CANWON NYILATKOZAT A RÁK ÉS A MUNKA EURÓPAI IRÁNYELVRŐL

 

Szükség van egy Európai Irányelv kidolgozására a rák és a munka vonatkozásában. A RÁK ÉS A MUNKA EURÓPAI IRÁNYELV a következők elérésére kell törekedjen, a jelenlegi helyzethez képest:

 • A munkába való visszatérés magasabb aránya a daganatos érintettséget követően és a munka fenntarthatósága jó egészségi állapotban, illetve alacsonyabb jövedelem kiesés, alacsonyabb betegszabadság arány és időtartam.
 • A munkahelyi folytonosság magasabb aránya a kezelés ideje alatt, ha az egészségi állapot lehetővé teszi.
 • A munkába való visszatérést és a munkahelyi folytonosságot magasabb minőségű szakmai élet, jóllét kellene jellemezze.
 • Alacsonyabb társadalmi költségek.

 

Mit kell tartalmaznia a RÁK ÉS A MUNKA EURÓPAI IRÁNYELVNEK?

 1. A munkaerőpiacon való részvétel támogatása, a daganatos betegség kezelésének ideje alatt vagy annak befejezése után, multidiszciplináris támogatást igényel, magában foglalva az orvosi, pszichológiai, foglalkoztatási és rehabilitációs támogatást.
 2. A multidiszciplináris jelleg következtében különböző érdekeltségű felek vannak bevonva, mint például a kezelőorvos és a közvetlen felettes. Mivel az érdekelt felek országonként különböznek, így az irányelvben is különböző módon kell meghatározni azokat a feladatokat, amiket végre kell hajtani a javasolt és bevont szakértőknek.
 3. A munkaerőpiaci részvétel támogatása a daganatos betegség kezelésének ideje alatt és befejezése után magába foglalja:
 • A munkahely és a munkás közötti egyensúlyi viszony. Ennek megvalósításához munkahelyi látogatások, részleges munkabírás tervek, adaptált munkakörülmények vagy munkahelyi kiigazítások szükségesek.
 • A munkáltató és a munkavállaló igényeinek egyensúlyozása. Ez egyrészt a termelékenységi követelményekre és költségekre, másrészt pedig a szükséges munkahelyi alkalmazkodásokra vonatkozik.
 • A munkás szakmai és magánélete közötti kiegyensúlyozottság.
 1. Fontos a munkavállaló motivációjának ösztönzése a támogatási folyamat kezdetétől fogva. Az egészségügyi problémákkal kapcsolatos szorongás csökkentheti a motivációt, ezért kezelést igényelhet.
 2. A munkába való visszatérés mentális felkészüléssel indítandó a kezelés korai szakaszában, fokozatosan és terv szerint. Ez a terv legyen rugalmas és alakítható a felkészülés folyamán, ha szükséges.
 3. Kommunikációs problémák, amelyekkel szükséges foglalkozni az irányelvben:
 • Páciens / munkás: mikor, mely helyzetekben ajánlott vagy nem a daganatos diagnózis feltárása?
 • Munkáltató: hogyan kell a munkáltató kommunikáljon a daganatos betegségben szenvedő munkással és ennek kollegáival?
 • Hogyan kezelendő az orvosi titoktartás?
 1. A munkavállaló informálva kell legyen a különböző daganatos betegségekről és az azokhoz társuló kezelésekről, a bizonytalanság és a megbélyegzés csökkentése érdekében.
 2. A munkáltató és a munkás tudatában kell legyen a társadalombiztosítás alapvető elemeinek, bár ez országonként különbözhet.
 3. Tartalmaznia kell azon információkat, hogy a daganatos betegség kezelésének ideje alatt és befejezése után, mik a várható, az életvitelre kiható fizikális, emocionális és szociális szempontok. A munkásoknak és munkaadóknak fontos tudniuk, hogy mire számíthatnak, a mentális felkészülés érdekében.
 4. A család szerepével is foglalkozni kell, annak érdekében, hogy:
 • A családi támogatottság bátorítása.
 • A családi részvétel / bevonódás megfontolása a daganatos kezelés alatt.
 • Figyelembe venni a családi támogatottságra és részvételre vonatkozó helyi kulturális sajátosságokat.

 

Hogyan lehetne a RÁK ÉS A MUNKA EURÓPAI IRÁNYELVET tovább fejleszteni?

 • A meglévő irányelvek ésszerű, emberséges alkalmazása.
 • Egy egységes irányelv, különböző összefoglalókkal, az érdekelt csoportok számára.

 

Hogyan kellene a RÁK ÉS A MUNKA EURÓPAI IRÁNYELVET végrehajtani?

 • A jogszabályozás szerepe.
 • A szociális partnerekkel (munkáltató szervezetek és szakszervezetek) való közös megegyezés szerepe.
 • Minőség- és ellenőrzésbiztosítási rendszerek szerepe.
 • A munkaügyi felügyelet szerepe.

 

Magyar nyelvre fordították: Tasnádi Mária és Tasnádi Róbert.

CANWON lektor: Dr. Habil. Dégi L. Csaba

CANWON munkacsoport

2016 április 14-15, Zágráb, Horvátország

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1211?management

###