PsychONskills

Proiectul PsychONskills își propune să reducă decalajul dintre abordarea educațională tradițională a asistenței medicale a unei specialități oncologice și cerințele actuale de competențe digitale prin educație și formare în TIC și să modernizeze serviciile oferite prin proiectarea unui curriculum nou, orientat spre piață, care să ofere formare privind competențele soft și abilitățile psihologice necesare pentru a lucra cu un grup de pacienți cu cancer și familiile acestora. Abilitățile orizontale și competențele cheie, cum ar fi: comunicarea interpersonală, joacă un rol important în tratamentul pacienților cu cancer. APSCO este partener al proiectului european “PsychONskills – Îmbunătățirea sectorului asistenței medicale cu abilități în psiho-oncologie clinică”.

The PsychONskills project aims to bridge the gap between the traditional educational approach to nursing of an oncology specialty and the current digital skills requirements through ICT education and training, and to modernize the services provided by designing a new, market-oriented curriculum offering training on soft competences and psychological skills needed to work with a group of cancer patients and their families. Horizontal skills and key competences, such as: interpersonal communication, play an important role in the treatment of cancer patients. APSCO is a partner of the European project “PsychONskills Enhance the nursing sector with skills in clinical Psycho-Oncology”.